Essay Dersleri – Essay Yazma Teknikleri

Essay Yaptırma, Essay Yazdırma, Parayla Essay Yazdırma, Parayla Essay Yaptırma, Ücretli Essay, Ücretli Essay Yaptırma, Profesyonel Essay Yaptırma, Essay Projesi Yaptır, Essay Ödev Yardımı Al, Essay Düzenleme, Essay Projesi Yaptır, Essay Sepeti, Essay Fiyat Teklifi Al, Essay Danışmanlık, Essay Arşivleri, Essay Kategorisi, Essay Yazdırmak, Essay Yazdırma Ücreti, Essay Sunum, Essay Çeviri, Essay Yazdırma Ücreti, Ücretli Essay Yazdırma, Essay Yazdırma Siteleri, Parayla Essay Yazma, Ödev Yazdırma, Essay Yazdırmak İstiyorum, Research Paper Yazdırmak, Argumentative Essay Topics, Cause Effect Essay Örnekleri, Classification Essay, Essay Çeşitleri, Essay Rehberi, Opinion Essay Examples, Makale Yazdırma, Kompozisyon Yazdırma, Parayla Makale Yazdırma, Parayla Kompozisyon Yazdırma, Ücretli Makale, Ücretli Kompozisyon, Profesyonel Makale Yaptırma, Profesyonel Kompozisyon Yaptırma, Makale Projesi Yaptır, Makale Ödev Yardımı Al, Makale Düzenleme, Makale Projesi Yaptır, Makale Sepeti, Makale Fiyat Teklifi Al, Makale Danışmanlık, Makale Arşivleri, Makale Kategorisi, Makale Yazdırmak, Makale Yazdırma Ücreti, Makale Sunum, Makale Çeviri, Makale Yazdırma Ücreti, Ücretli Makale Yazdırma, Makale Yazdırma Siteleri, Parayla Makale Yazma, Makale Sepeti, Makale Yazdırmak İstiyorum, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma

Essay Dersleri – Essay Yazma Teknikleri

5 Ağustos 2018 Açıklayıcı Essay Advantage Essay Akademik Makaleler Analitik Düşünen Essay Argumentative Essay Argumentative Essay Topics Basit Essay Örnekleri Cause and Effect Essay Yazma Teknikleri Cause Effect Essay Cause Effect Essay Örnekleri Classification Essay Compare Contrast Essay Definition Essay Disadvantage Essay En İyi Essay Essay Arşivleri Essay Çeşitleri Essay Çeviri Essay Danışmanlık Essay Düzenleme Essay Examples Essay Fiyat Teklifi Al Essay Kalıpları Essay Kalıpları Pdf Essay Kategorisi Essay Metod Çürütme Essay Metodu Essay Nasıl Yazılır Essay Neden Sonuç Kalıpları Essay Nedir Essay Ödev Yardımı Al Essay Örnekleri Essay Örnekleri İntermediate Essay Profili Essay Projesi Essay Projesi Yaptır Essay Rehberi Essay Sunum Essay Türleri Essay Writing Essay Yazdırma Siteleri Essay Yazdırma Ücreti Essay Yazdırmak Essay Yazdırmak İstiyorum Essay Yazma Teknikleri İkna Edici Essay İngilizce Essay Örnekleri Pdf Kompozisyon Yazdırma Makale Arşivleri Makale Çeviri Makale Danışmanlık Makale Düzenleme Makale Fiyat Teklifi Al Makale Kategorisi Makale Nedir Makale Ödev Yardımı Al Makale Oku Makale Örnekleri Makale Özellikleri Makale Projesi Yaptır Makale Sepeti Makale Siteleri Makale Sunum Makale Türleri Makale Yazarları Makale Yazdırma Makale Yazdırma Siteleri Makale Yazdırma Ücreti Makale Yazdırmak Makale Yazdırmak İstiyorum Ödev Yazdırma Opinion Essay Examples Opinion Essay Nasıl Yazılır Opinion Essay Nedir Opinion Essay Örnekleri Outline Nasıl Hazırlanır Parayla Essay Yazma Parayla Kompozisyon Yazdırma Parayla Makale Yazdırma Parayla Makale Yazma Persuasive Essay Process Essay Profesyonel Essay Yaptırma Profesyonel Kompozisyon Yaptırma Profesyonel Makale Yaptırma Research Paper Yazdırmak Tartışma Türünde Essay Tartışmacı Essay Ücretli Essay Ücretli Kompozisyon Ücretli Makale Ücretli Makale Yazdırma Uzun Essay Kalıpları 0
Sizlere en iyi örnekleri sunabilmek ve doğru şekilde aktarabilmek adına, Essay’lerimizi hangi aşamalardan geçiriyoruz ve hizmet kalitemizi üst sınarda tutabilmek adına nelere dikkat ediyoruz? İşte size ulaşıncaya kadarki kısa süreçte Essay’lerimizin geçtiği aşamalar ve kalite anlayışımız…

Essay siparişi vermek için tıklayınız.


 1. ESSAY NEDİR?Özünde problem ve solution essay türü, öne sürülen problemin meydana gelme sebeplerini ve nasıl engellenebileceğini belirtmenizi ister. Bu problemin ve çözümlerinin çeşitliliği çok farklı noktalara uzanabilir. Mesela trafik sıkışıklığı, obezite gibi problemlere ek olarak küresel ısınma veya iklim değişikliği gibi problemler de ele alınabilir. Yani her alanın problemlerinin ele alındığı ve çözüm için metotlar sunulan bir akademik metindir problem ve çözüm essayi.

Akademik eğitimini İngilizce olarak devam ettiren ya da bunun dışında yabancı dil eğitimi alan kişilerin farklı dillerde hazırladıkları kompozisyonlara “Essay”  denir. Ülkemizde çoğunlukla İngilizce – ya da farklı dillerde –   bölüm okuyan öğrenciler için hazırlık sınavlarında, yabancı dil yeterlilik sınavlarında, lisans ve lisansüstü eğitim sınavlarında yabancı dil yeterliliğini ölçme amacıyla kullanılan bir teknik haline gelmiştir.

Gerek sınav sistemlerinde gerek ödevler halinde, eğitim gören kişilerin yeterlilik düzeyini ölçmekte olan essay hazırlamanın en zor yanı kendi dilimizde bile yani Türkçe bir yeterliliği olmadan herhangi bilgi birikimi ve tecrübeye dayanmadan yabancı dilde makale/deneme yazma girişiminde bulunulmasıdır.

Essay hazırlama faaliyetini hazır kalıplar üzerinden gerçekleştirirseniz hem öğrenme yetiniz artar hem de tecrübe kazanırsınız. Hazır kalıplar ve anahtar kelimeler yardımıyla başarılı bir essay hazırlayabilirsiniz. Bu sayede hem başarılı bir essay denemeniz olur hem de zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

 1. ESSAY KALIPLARI

Kişinin/yazarın kullandığı cümlenin paragraftaki amacı, neyi belirtmek istediği yani kullanım nedenini ifade eden yapılar vardır. Bunları “essay kalıpları” olarak nitelendirebiliriz. Bazı essay kalıpları aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

Bir Konuya Giriş Yapma Amacı Taşıyan Kalıplar:

 • Throughout history, the society has been faced with … – Tarih boyunca, insanlar … ile karşı karşıya kalmışlardır.
 • It’s obvious to observe that…- Şüphesiz ki, açıkça görülüyor ki
 • In today’s society –  Bugünün toplumunda  
 • in the twenty first century –  yüz yılda
 • in recent years – geçtiğimiz yıllarda
 • for decades – on yıllar boyunca
 • in the ancient times – antik zamanlarda,
 • lately –  son zamanlarda

 Yazarın Kendi düşüncesini / fikrini belirten kalıplar:

 • I believe that –  İnanıyorum ki,
 • I strongly believe that – Güçlü bir şekilde inanıyorum ki…
 • I think / In my opinion / From my point of view – Bana göre / Benim bakış açıma göre
 • As far as I am concerned – Bana göre

Bir Konuya Örnek Verme Amacıyla Kullanılan Kalıplar:

 • For example / For instance – Örneğin
 • To illustrate – Tanımlamak, resmetmek
 • To demonstrate – Göstermek

Koşul Oluşturma Amacıyla Kullanılan Kalıplar:

 • if, even the case, unless, provided the information that

Neden-Sonuç Bildiren Kalıplar:

 • because, as, since, due to,  owing to,  because of, so,  therefore,  as a result,  that is why,  consequently,  for this reason –  çünkü bağlı olarak, bundan dolayı, sonuç olarak, sonuç olarak.

Bir Konunun Altını Çizme / Önem Taşıyan Yer Bildirme Amacıyla Kullanılan Kalıplar:

 • It is worth bearing in mind that – Akılda tutulması gerekir ki…
 • It should be noted that – Vurgulanması gerekir ki…
 • It is essential / crucial / vital that – Gereklidir / önemlidir / hayatidir ki…
 • Above all – Hepsinden önemlisi

Zıtlık Anlamı Taşıma

 • Whereas : Oysa ki..
 • While : İken
 • In comparison : Nazaran, karşılaştırıldığında..
 • In contrast : Tersine
 • However : Ama
 • Although / Even though / Though : -e rağmen ( Bu yapılardan sonra cümle kullanılır )
 • Despite / In spite of : -e ragmen ( Bu yapılardan sonra isim ya da gerund ( walking, eating, working etc ) kullanılır.
 • On the other hand : Öte yandan
 • But : Ama
 • Yet : Ama

Sizlere en iyi örnekleri sunabilmek ve doğru şekilde aktarabilmek adına, Essay’lerimizi hangi aşamalardan geçiriyoruz ve hizmet kalitemizi üst sınarda tutabilmek adına nelere dikkat ediyoruz? İşte size ulaşıncaya kadarki kısa süreçte Essay’lerimizin geçtiği aşamalar ve kalite anlayışımız…

 1. ESSAY ÇEŞİTLERİ & ESSAY TÜRLERİ
 • Argumentative Essay: Belirlenmiş bir konu hakkında farklı argümanları, tezleri, savları inceleyerek bir sonuca ulaşmaya çalışan yazılardır. Bir konu hakkında olasılıklar değerlendirilir bir taraf tutulur ve tez savunularak diğer olasılıklar çürütülür.
 • Opinion Essay: Bir konuda hakkında sizin fikirlerinizi  belirten İngilizce essay türüdür. Opinion essay, size verilen konuyla ilgili olarak şahsi görüşlerinizin bulunduğu deneme türü eserdir.
 • Persuasive Essay: Belli bir konuda okuyucuları ikna etmek amacı taşıyan ve okuyucuyu savunduğunuz teze inandırma amacı güden İngilizce kompozisyonlardır.
 • Problem Solution Essay: Belirli bir konu hakkında ortaya atılmış bir problemin nasıl çözüleceğine dair yöntemlerin yazılmış olduğu essay türüdür.
 • Advantage Disadvantage: Bir konu hakkında olumlu/olumsuz bütün yönlerin ele alındığı ve okuyucuya yazar tarafından konunun tamamının net olarak geçirilmek istenilen essaydır.
 • Cause Effect Essay: Konuların sebep -sonuç çerçevesinde ele alındığı türdür.
 • Classification Essay: Genel olarak ele alınan bir konunun alt sınıflarına ayrıştırılarak incelendiği yazılardır.
 • Compare Contrast Essay: Bir konu hakkında karşılaştırılma yapılan, konu ya da tarafların genel hatlarıyla incelendiği ve kıyaslandığı yazılardır.
 • Definition Essay: Yazar tarafından belirlenmiş bir konunun okuyucuya bütün yönleriyle tanım yapılarak anlatılmasıdır.
 • Process Essay: Bir oluşu, bir süreci anlatan yazılardır. Adım adım süreçler halinde genel bir bütün okuyucuya aktarılır.
 1. OPİNİON ESSAY NEDİR & NASIL YAZILIR?

Tartışmalı bir konu üzerine kendi görüşlerinizi savunduğunuz bir konu üzerine yazılmış olan kompozisyonlardır. Genellikle TOEFL, IELTS, Proficiency gibi yeterlilik veya düzey atlama sınavlarında kullanılır.  250/300 kelime arasında değişkenlik gösterebilir.

 • Teknik anlamda Opinion Essay ın tanımı: Yazar tarafından seçilmiş herhangi bir konunun kişisel görüş ve argümanlarla desteklendiği yazılardır.

 

 1. ESSAY YAZMA TEKNİKLERİ
 • Neden sonuç ilişkisine dayalı cümleler kullanılmalı.
 • Kesinlik ifade eden bir terim ya da olgu varsa olasılık ya da ikna edici bir olguya yer verilmemeli, aynı şekilde olasılık ya da ikna yetisi taşıyan bir cümle varsa kesinlik ifadesine yer verilmemeli.
 • Yazılan ana düşünceden sapma gerçekleştirilmemeli. Yani başka alakasız konulara çok girilmemeli.
 • Doğrudan olarak nedenlerle ya da sonuçlarla ilgilenilmeli.
 • Yazdığınız ya da sunduğunuz bilgileri destekleyecek nitelikte alıntılara yer verilmeli.

 

 1. OUTLİNE NASIL HAZIRLANIR?

Essay hazırlanacak konu tam anlamıyla yazar tarafından incelenip bilgi sahibi olunduktan sonra opinion essay için taslak yani outline oluşturulur.

            Yazacağınız İngilizce kompozisyonun/ essayın ana fikrini ile giriş, gelişme ve sonuç paragraflarında kullanacağınız fikirleri, yapıları, terimleri taslak şeklinde oluştururuz.

 1. Öncelikli olarak yapılması gereken ilk şey konu seçimidir.
 2. Konu hakkında yeterli bilgi birikimi elde edilir, araştırmalar yapılır.
 3. Ve oluşturulacak olan essay da yer verilmesi gerekenler, kullanılacak önemli detaylar not alınarak taslak hazırlanır.

Essay siparişi vermek için tıklayınız. 


Essay Yazdırma, Parayla Essay Yazdırma, Ücretli Essay, Profesyonel Essay Yaptırma, Essay Projesi Yaptır, Essay Ödev Yardımı Al, Essay Düzenleme, Essay Projesi Yaptır, Essay Sepeti, Essay Fiyat Teklifi Al, Essay Danışmanlık, Essay Arşivleri, Essay Kategorisi, Essay Yazdırmak, Essay Yazdırma Ücreti, Essay Sunum, Essay Çeviri, Essay Yazdırma Ücreti, Ücretli Essay Yazdırma, Essay Yazdırma Siteleri, Parayla Essay Yazma, Ödev Yazdırma, Essay Yazdırmak İstiyorum, Research Paper Yazdırmak, Argumentative Essay Topics, Cause Effect Essay Örnekleri, Classification Essay, Essay Çeşitleri, Essay Rehberi, Opinion Essay Examples, Makale Yazdırma, Kompozisyon Yazdırma, Parayla Makale Yazdırma, Parayla Kompozisyon Yazdırma, Ücretli Makale, Ücretli Kompozisyon, Profesyonel Makale Yaptırma, Profesyonel Kompozisyon Yaptırma, Makale Projesi Yaptır, Makale Ödev Yardımı Al, Makale Düzenleme, Makale Projesi Yaptır, Makale Sepeti, Makale Fiyat Teklifi Al, Makale Danışmanlık, Makale Arşivleri, Makale Kategorisi, Makale Yazdırmak, Makale Yazdırma Ücreti, Makale Sunum, Makale Çeviri, Makale Yazdırma Ücreti, Ücretli Makale Yazdırma, Makale Yazdırma Siteleri, Parayla Makale Yazma, Makale Sepeti, Makale Yazdırmak İstiyorum

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir