Essay Nasıl Yazılır?

Essay Yaptırma, Essay Yazdırma, Parayla Essay Yazdırma, Parayla Essay Yaptırma, Ücretli Essay, Ücretli Essay Yaptırma, Profesyonel Essay Yaptırma, Essay Projesi Yaptır, Essay Ödev Yardımı Al, Essay Düzenleme, Essay Projesi Yaptır, Essay Sepeti, Essay Fiyat Teklifi Al, Essay Danışmanlık, Essay Arşivleri, Essay Kategorisi, Essay Yazdırmak, Essay Yazdırma Ücreti, Essay Sunum, Essay Çeviri, Essay Yazdırma Ücreti, Ücretli Essay Yazdırma, Essay Yazdırma Siteleri, Parayla Essay Yazma, Ödev Yazdırma, Essay Yazdırmak İstiyorum, Research Paper Yazdırmak, Argumentative Essay Topics, Cause Effect Essay Örnekleri, Classification Essay, Essay Çeşitleri, Essay Rehberi, Opinion Essay Examples, Makale Yazdırma, Kompozisyon Yazdırma, Parayla Makale Yazdırma, Parayla Kompozisyon Yazdırma, Ücretli Makale, Ücretli Kompozisyon, Profesyonel Makale Yaptırma, Profesyonel Kompozisyon Yaptırma, Makale Projesi Yaptır, Makale Ödev Yardımı Al, Makale Düzenleme, Makale Projesi Yaptır, Makale Sepeti, Makale Fiyat Teklifi Al, Makale Danışmanlık, Makale Arşivleri, Makale Kategorisi, Makale Yazdırmak, Makale Yazdırma Ücreti, Makale Sunum, Makale Çeviri, Makale Yazdırma Ücreti, Ücretli Makale Yazdırma, Makale Yazdırma Siteleri, Parayla Makale Yazma, Makale Sepeti, Makale Yazdırmak İstiyorum, Ödev Danışmanlığı, Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma

Essay Nasıl Yazılır?

14 Temmuz 2018 Açıklayıcı Essay Amacına Ulaşan Essay Analitik Düşünen Essay Argumentative Essay En İyi Essay Essay Fikir Essay Metod Çürütme Essay Metodu Essay Profili Essay Terimi Essay Türü Essay Yazmak Farklı Essay İkna Edici Essay Opinion Essay Planlama ve Essay Planlı Essay Sistemli Essay Sistemli Kompozisyon Tartışma Türünde Essay Tartışmacı Essay Tez Essay 0
Özünde problem ve solution essay türü, öne sürülen problemin meydana gelme sebeplerini ve nasıl engellenebileceğini belirtmenizi ister. Bu problemin ve çözümlerinin çeşitliliği çok farklı noktalara uzanabilir. Mesela trafik sıkışıklığı, obezite gibi problemlere ek olarak küresel ısınma veya iklim değişikliği gibi problemler de ele alınabilir. Yani her alanın problemlerinin ele alındığı ve çözüm için metotlar sunulan bir akademik metindir problem ve çözüm essayi.

 

Essay terimi birçok şekilde tanımlanabilir ancak genellikle essay denildiğinde ana bir konunun çevresinde toplanmış sistemli bir kompozisyon ifade edilir. Essay kelimesini tam manasıyla anlamak için “sistemli bir kompozisyon” söylemini açıklamak elzemdir. Bu şekilde isimlendirilmesinin nedeni yazıyı yazarken araştırma, planlama ve essay’in türünü saptama gibi hayati önem taşıyan adımları olmasıdır.

İfade ettiğimiz gibi essayin çeşitleri vardır. Konuya karar verildikten sonra hangi stratejiyi kullanacağımızı belirlemek için yazacağımız türü belirlememiz gerekir.

1- Opinion Essay: Bu türde yazarın kendi fikirleri ön plandadır. Sohbet havasında olabilir. Yazarın ikna etme gibi bir endişesi bulunmamaktadır.

2- Persuasive Essay: Yazarın kendi fikirlerinden çok “tez” ön plandadır. Yazar okuru ikna
etmeye çalışır ve konuyu akademik çalışmalar, araştırmalar, sayılar, kanıtlar ve örnekler
temeline oturtur.

3- Compare Contrast Essay: Düşünceler ifade edilirken zıtlıklar, karşıtlıklar göz önünde
bulundurulur ve essay’in yapı taşları bunlardır.

4- Definition Essay: Bu türde öncelikli hedef konunun tanımını yapmaktır. Tanım hakkındaki detaylar ağırlıklı olarak göz önünde bulundurulur.

5- Process Essay: Oluş ifade edilir. Konunun içeriği adım adım anlatılır. Örnek vermek
gerekirse: Farz edelim ki konumuz “Klarnet Nasıl Çalınır? ”. Sonra süreç ifade edilir. Mesela, birinci adım: klarnetin parçalarını birleştir, kamış beke tak vs.

6- Advantage Disadvantage Essay: Bu türde olumluluklar ve olumsuzluklar ön plandadır ve gövde bu detaylarla inşa edilir.

7- Problem Solution Essay: Bu türde problemlerin nasıl çözüleceği ifade edilir. Farklı fikirler göz önünde bulundurulur ve en işlevsel olan seçilerek okura anlatılır. Bütüne bakıldığında analiz ön plandadır.

8- Cause and Effect Essay: Bu türde yazar bir olayın, meselenin oluş sebeplerini ve bu
sebeplerden ötürü ortaya çıkan gelişmeleri analiz eder. Ana gövde bu bakış açısıyla inşa
edilir.

9- Classification Essay: Bu essay türünde konuyu kategorilere böleriz. Örneğin klarnet. Sol klarnet, sibemol klarnet vs. Bu türlerin hangi sınıf orkestralarda çalındığını irdeleriz. Her biriyle hangi tür müzik yapıldığını inceleriz. Birbirlerinden nasıl farklı olduklarına bakarız. Bu essayda bu soruların cevapları aranır ve hangi bağlamda kullanıldıkları ifade edilir.

Essay türüne karar verdikten sonraki adımımız planlama ve taslak olacaktır. Öncelikle bu
adımı çok iyi bir şekilde vurgulamamız gerekir çünkü bu adım bize bir yönerge ve izlenilecek bir yol teşkil edecek. Bu bağlamda okura ne aktarmak istediğimize dikkatlice karar vermeliyiz. Ayrıca bunu yapmak için okurun dikkatini ana fikirden uzaklaştırmamak amacıyla, konu sınırlandırılmalıdır. Arkasından fikirlerimizi giriş, gelişme ve sonuç paragraflarına bölmeliyiz. Daha sonra hakkında yazmak istediğimiz konuyu iyi kavramalıyız, konu hakkındaki çalışmalara, araştırmalara zaman ayırmalıyız. Araştırmalardan ve çalışmalardan elde ettiğimiz bilgileri, böldüğümüz paragraflara yerleştirmeliyiz. Yukarıda bahsettiğim üzere giriş paragrafı, tanım ve konu hakkında ufak bir girizgahı içerir. Gövde paragrafları ise tezi ve söylemleri içerir. Essay’i bitirirken sonuç paragraflarında, yazılanlar özetlenir ve yazar, fikir belirtir. Ayrıca sonuç paragrafında ana fikri belirten bir cümle mutlaka bulundurulmalıdır. Essay yazılırken, göz önünde bulundurulması gereken çok önemli hususlar vardır. Paragraf yerleştirmeleri tamamlandıktan sonra bunlara odaklanmamız gereklidir. Biraz daha açmak
gerekirse, giriş paragrafında derin bilgiler verilmemelidir ki detaylar gövde paragraflarını
yazarken şekillensin. Eğer gövde paragraflarında vermemiz gereken bilgi derin ve fazlaysa gövde paragrafları bölünebilir ve gövde birden fazla paragraftan oluşabilir. Ana fikri doğru ve güzel bir şekilde ifade etmek için kelimelerimizi dikkatle seçmemiz gerekir. Sebep sonuç ilişkisi efektif bir şekilde kullanılmalıdır. Aynı zamanda cümlelerimizi örneklerle ve alanında yetkin kişilerden alıntılarla desteklemeliyiz. Essay bittikten sonra da onu mutlaka kontrol etmeli hatalarımızı düzeltmeliyiz. Özetlemek gerekirse essay yazmak ciddi bir konsantrasyon ve birikim gerektirir. Ve tabii ki dil bilgisinin ve dilin iyi kullanımı hayati önem taşır, ancak söylemlerimiz ve fikirlerimiz dikkate alındığı takdirde doğru ve amacına ulaşan bir essay yazmak kolaylaşacaktır.

Essay siparişi vermek için tıklayınız. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir